Συνιστάται, 2024

Επιλογή Συντάκτη

Geek Vs. Nerds [Infographic]

Οι όροι Geek και Nerd είναι πολύ διαφορετικοί αλλά εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση, επομένως και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται μερικές φορές εναλλακτικά.

Μια διαφορά που είναι αρκετά ξεκάθαρη είναι ότι ο Geek είναι οπαδός των gadgets ενώ ο Nerd προσελκύεται ιδιαίτερα από τους ακαδημαϊκούς. Το Infographic που δίνεται παρακάτω θα σας βοηθήσει να απεικονίσετε με σαφήνεια τους δύο όρους.

Μέσω: MastersInIt.org

Top