Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ λογιστικής μετρητών και λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση

Σε κάθε επιχείρηση, καταγράφονται και αναγνωρίζονται μόνο εκείνες οι συναλλαγές που σχετίζονται με χρήματα. Υπάρχουν δύο λογιστικά συστήματα, βάσει των οποίων αναγνωρίζονται οι συναλλαγές, δηλαδή το σύστημα ταμειακών συναλλαγών του λογιστικού συστήματος και του συστήματος αυτοτέλειας των χρήσεων. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων λογιστικής μιας οντότητας είναι στο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή στην ταμειακή λογιστική, η εγγραφή γίνεται όταν υπάρχει εισροή ή εκροή μετρητών. Από την άλλη πλευρά, στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, καταγράφει τα έσοδα και τα έξοδα αμέσως μόλις προκύψει.

Στο λογιστικό σύστημα μετρητών, οι λογιστικές εγγραφές γίνονται όταν εισπράττονται ή καταβάλλονται μετρητά, ενώ στην περίπτωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, οι συναλλαγές καταγράφονται, όπως και όταν το ποσό είναι οφειλόμενο. Εδώ, σε αυτό το άρθρο έχουμε καταρτίσει τη διαφορά μεταξύ ταμειακής λογιστικής και αυτοτέλειας των χρήσεων, να διαβάσετε.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΛογιστική μετρητώνΛογιστική σε δεδουλευμένη βάση
ΕννοιαΗ λογιστική μέθοδος με την οποία το εισόδημα ή η δαπάνη αναγνωρίζεται μόνο όταν υπάρχει πραγματική εισροή ή εκροή μετρητών.Η λογιστική μέθοδος με την οποία τα έσοδα ή τα έξοδα αναγνωρίζονται σε εμπορική βάση.
ΦύσηΑπλόςΣυγκρότημα
ΜέθοδοςΔεν αναγνωρίζεται μέθοδος σύμφωνα με τις επιχειρήσεις.Αναγνωρισμένη μέθοδος σύμφωνα με τις επιχειρήσεις.
Κατάσταση αποτελεσμάτωνΗ κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζει χαμηλότερα έσοδα.Η κατάσταση αποτελεσμάτων θα παρουσιάσει συγκριτικά υψηλότερο εισόδημα.
Εφαρμογή της ιδέας αντιστοίχισηςΟχιΝαί
Αναγνώριση εσόδωνΛαμβάνεται μετρητάΤα έσοδα κερδίζονται
Αναγνώριση εξόδωνΤα μετρητά πληρώνονταιΈξοδα πραγματοποιούνται
Βαθμός ακρίβειαςΧαμηλόςΣυγκριτικά υψηλό

Ορισμός της λογιστικής μετρητών

Η λογιστική βάση στην οποία η αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων γίνεται μόνο όταν πραγματοποιείται πραγματική παραλαβή ή εκταμίευση μετρητών. Στη μέθοδο αυτή, όπου το εισόδημα ή το έξοδο αναγνωρίζεται όταν η εισροή ή εκροή μετρητών υπάρχει στην πραγματικότητα.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον από μονοπωλείς, εργολάβους και άλλους επαγγελματίες που αναγνωρίζουν το εισόδημά τους όταν υπάρχει εισροή μετρητών και αναφέρουν έξοδα όταν τα μετρητά εξέρχονται από την οντότητα.

Επιπλέον, η Cash Accounting δεν απαιτεί υψηλές γνώσεις στη λογιστική, ένα άτομο που έχει λίγη γνώση της λογιστικής μπορεί επίσης να διατηρεί αρχεία σύμφωνα με αυτό το σύστημα. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της λογιστικής Cash εμφανίζεται στον φόρο, δηλαδή οι δαπάνες και οι εκπτώσεις επιτρέπονται εύκολα. Ωστόσο, η μέθοδος δεν συνιστάται από τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS), λόγω ορισμένων μειονεκτημάτων, όπως:

 • Δεν συμπίπτει με την έννοια που ταιριάζει.
 • Χρονικές καθυστερήσεις στην εμφάνιση μιας συναλλαγής και την αναγνώρισή της.
 • Έχει έλλειψη ακρίβειας.

Ορισμός της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση

Η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση είναι η βάση της παρούσας λογιστικής. Είναι επίσης γνωστό ως το εμπορικό σύστημα λογιστικής όπου οι συναλλαγές αναγνωρίζονται όταν και όταν λαμβάνουν χώρα. Με αυτή τη μέθοδο, τα έσοδα καταγράφονται όταν κερδίζονται και τα έξοδα εμφανίζονται όταν προκύπτουν.

Σύμφωνα με την έννοια που ταιριάζει, τα έξοδα μιας συγκεκριμένης λογιστικής περιόδου αντιστοιχίζονται με τα έσοδά της. Η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση πληροί αυτό το κριτήριο. γι 'αυτό θεωρείται ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταγραφή των εισπράξεων και των πληρωμών. Παρόλο που ορισμένα στοιχεία είναι αναγκαία για να προσαρμοστούν στο τέλος του οικονομικού έτους όπως:

 • Μη εισοδηματικό εισόδημα
 • Δεδουλευμένα έσοδα
 • Προπληρωθέντα έξοδα
 • Εξαιρετικά Έξοδα

Αυτή η μέθοδος προτιμάται από τις περισσότερες οντότητες, καθώς το σύστημα όχι μόνο ενημερώνει για τις παρελθούσες συναλλαγές όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα, αλλά προβλέπει επίσης τις εισπράξεις και εκταμιεύσεις που αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον. Εκτός αυτού, ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση είναι ότι η εταιρεία πρέπει να πληρώσει φόρο επί του εισοδήματος το οποίο δεν έχει ακόμη εισπραχθεί.

Βασικές διαφορές μεταξύ λογιστικής μετρητών και λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ της ταμειακής λογιστικής και της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση είναι οι εξής:

 1. Το λογιστικό σύστημα στο οποίο αναγνωρίζεται το έσοδο ή το έξοδο όταν πραγματοποιείται πράγματι ανταλλαγή ανταλλάγματος είναι γνωστό ως λογιστική μετρητών. Δεδουλευμένη Λογιστική, στην οποία αναγνωρίζονται τα έσοδα ή τα έξοδα όταν προκύπτουν.
 2. Η λογιστική μετρητών είναι απλή σε σύγκριση με τη Λογιστική Δεδουλευμένων.
 3. Η ταμειακή βάση της λογιστικής δεν είναι μια αναγνωρισμένη μέθοδος σύμφωνα με τις πράξεις των εταιρειών, ενώ η δεδουλευμένη βάση της λογιστικής είναι μια αναγνωρισμένη μέθοδος.
 4. Στη λογιστική μετρητών, η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων παρουσιάζει χαμηλότερο εισόδημα, ενώ στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση η κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζει σχετικά υψηλότερα έσοδα.
 5. Η λογιστική μετρητών δεν ευθυγραμμίζεται με την ιδέα αντιστοίχισης, ενώ η έννοια εφαρμόζεται πλήρως στην Λογιστική Αγορών.
 6. Η βάση της ταμειακής λογιστικής είναι η πραγματική παραλαβή και καταβολή μετρητών. Από την άλλη πλευρά, στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, η αναγνώριση γίνεται όταν προκύπτουν τα έσοδα ή τα έξοδα.
 7. Ο βαθμός ακρίβειας είναι περισσότερο στη λογιστική της αυτοτέλειας των χρήσεων, η οποία είναι πολύ μικρότερη όσον αφορά την ταμειακή λογιστική.
 8. Η λογιστική μετρητών είναι κατάλληλη για ατομικούς ιδιοκτήτες ή εργολάβους. Αντίστροφα, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να προτιμούν τη λογιστική εκροών.

συμπέρασμα

Το κενό στην εμφάνιση και αναγνώριση εσόδων και εξόδων είναι η κύρια διαφορά μεταξύ της ταμειακής λογιστικής και της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση. Ο πρώτος χρησιμοποιείται γενικά από ένα μικρό επιχειρηματία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κυβερνητικούς οργανισμούς κ.λπ. ενώ το τελευταίο προτιμάται από τις μεγάλες επιχειρήσεις επειδή οι συναλλαγές γίνονται γρήγορα. Η επόμενη διαφορά είναι ότι οι οργανισμοί στους οποίους τηρούνται τα αρχεία σε λογιστική βάση μετρητών απολαμβάνουν φορολογικών πλεονεκτημάτων, ενώ στο σύστημα αυτοτέλειας των χρήσεων η οικονομική οντότητα πρέπει να καταβάλει φόρο επί του εισοδήματος που δεν έχει ακόμη εισπραχθεί.

Top