Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Η διαφορά μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής

Η οικονομική κατάσταση μιας χώρας μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να ρυθμίζεται από τις υγιείς οικονομικές πολιτικές. Η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική του έθνους είναι τα δύο μέτρα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη σταθερότητας και στην ομαλή ανάπτυξη. Η δημοσιονομική πολιτική είναι η πολιτική σχετικά με τα δημόσια έσοδα από φόρους και δαπάνες για διάφορα έργα. Η νομισματική πολιτική, από την άλλη πλευρά, ασχολείται κυρίως με τη ροή των χρημάτων στην οικονομία.

Η δημοσιονομική πολιτική παραπέμπει στο φορολογικό σύστημα της κυβέρνησης, τις δαπάνες και τις διάφορες οικονομικές πράξεις, για την επίτευξη των στόχων της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, η νομισματική πολιτική, το οποίο εφαρμόζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Κεντρική Τράπεζα, για τη διαχείριση της ροής της πίστωσης στην οικονομία της χώρας. Εδώ, σε αυτό το άρθρο, σας παρέχουμε όλες τις διαφορές μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής σε μορφή πίνακα.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΔημοσιονομική πολιτικήΝομισματική πολιτική
ΕννοιαΤο εργαλείο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση στο οποίο χρησιμοποιεί τις πολιτικές φορολογικών εσόδων και δαπανών για να επηρεάσει την οικονομία είναι γνωστή ως δημοσιονομική πολιτική.Το εργαλείο που χρησιμοποιείται από την κεντρική τράπεζα για τη ρύθμιση της προσφοράς χρήματος στην οικονομία είναι γνωστό ως Νομισματική Πολιτική.
Διαχειρίζεται απόΥπουργείο ΟικονομικώνΚεντρική Τράπεζα
ΦύσηΗ δημοσιονομική πολιτική αλλάζει κάθε χρόνο.Η μεταβολή της νομισματικής πολιτικής εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του έθνους.
Που σχετίζονται μεΚρατικά Έσοδα & ΔαπάνεςΤράπεζες & Πιστωτικός έλεγχος
ΕστιάζειΟικονομική ανάπτυξηΟικονομική σταθερότητα
Μέσα πολιτικήςΦορολογικοί συντελεστές και κρατικές δαπάνεςΕπιτόκια και δείκτες πίστωσης
Πολιτική επιρροήΝαίΟχι

Ορισμός της δημοσιονομικής πολιτικής

Όταν η κυβέρνηση μιας χώρας απασχολεί τα φορολογικά έσοδα και οι πολιτικές δαπανών για να επηρεάσουν τη συνολική ζήτηση και προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία του έθνους είναι γνωστή ως δημοσιονομική πολιτική. Πρόκειται για μια στρατηγική που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των κρατικών εισπράξεων μέσω διαφόρων πηγών και των δαπανών για διάφορα έργα. Η δημοσιονομική πολιτική μιας χώρας ανακοινώνεται από τον υπουργό Οικονομικών μέσω του προϋπολογισμού κάθε χρόνο.

Εάν τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες, τότε αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως δημοσιονομικό πλεόνασμα, ενώ εάν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από τα έσοδα, είναι γνωστή ως δημοσιονομικό έλλειμμα. Ο κύριος στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η σταθερότητα, η μείωση της ανεργίας και η ανάπτυξη της οικονομίας. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στη δημοσιονομική πολιτική είναι το επίπεδο φορολογίας, η σύνθεση και οι δαπάνες για διάφορα έργα. Υπάρχουν δύο τύποι δημοσιονομικής πολιτικής:

 • Επέκταση της δημοσιονομικής πολιτικής : Η πολιτική με την οποία η κυβέρνηση ελαχιστοποιεί τους φόρους και αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες.
 • Ανταγωνιστική δημοσιονομική πολιτική : Η πολιτική με την οποία η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους και μειώνει τις δημόσιες δαπάνες.

Ορισμός της Νομισματικής Πολιτικής

Η Νομισματική Πολιτική είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία. Είναι επίσης γνωστή ως πιστωτική πολιτική. Στην Ινδία, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας φροντίζει για την κυκλοφορία χρήματος στην οικονομία.

Υπάρχουν δύο τύποι νομισματικών πολιτικών, δηλαδή επεκτατικές και συστολικές. Η πολιτική με την οποία αυξάνεται η προσφορά χρήματος και η ελαχιστοποίηση των επιτοκίων είναι γνωστή ως Επέκταση της Νομισματικής Πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρξει μείωση της προσφοράς χρήματος και αύξηση των επιτοκίων, αυτή η πολιτική θεωρείται ως ανατρεπτική νομισματική πολιτική.

Οι κύριοι στόχοι της νομισματικής πολιτικής είναι η σταθερότητα των τιμών, ο έλεγχος του πληθωρισμού, η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, η οικονομική ανάπτυξη κλπ. Η νομισματική πολιτική επικεντρώνεται σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν τη σύνθεση των χρημάτων, την κυκλοφορία των δανείων, . Τα μέτρα που υιοθέτησε η τράπεζα κορυφής για τον έλεγχο των πιστώσεων στην οικονομία ταξινομούνται ευρέως σε δύο κατηγορίες:

 • Γενικά μέτρα (ποσοτικά μέτρα):
  • Τραπεζικό επιτόκιο
  • Απαιτήσεις Reserve δηλαδή CRR, SLR, κλπ.
  • Ποσοστό επαναγοράς επαναγοράς
  • Πράξεις ανοικτής αγοράς
 • Επιλεκτικά μέτρα (ποιοτικά μέτρα):
  • Πιστωτικός κανονισμός
  • Ηθική πειθώ
  • Αμεση δράση
  • Έκδοση οδηγιών

Βασικές διαφορές μεταξύ δημοσιονομικής πολιτικής και νομισματικής πολιτικής

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής είναι οι ακόλουθες.

 1. Η πολιτική της κυβέρνησης στην οποία χρησιμοποιεί την πολιτική φορολογικών εσόδων και δαπανών για να επηρεάσει τη συνολική ζήτηση και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, η οικονομία είναι γνωστή ως δημοσιονομική πολιτική. Η πολιτική μέσω της οποίας η κεντρική τράπεζα ελέγχει και ρυθμίζει την προσφορά χρημάτων στην οικονομία είναι γνωστή ως Νομισματική Πολιτική.
 2. Η δημοσιονομική πολιτική εκτελείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ η Νομισματική Πολιτική διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.
 3. Η δημοσιονομική πολιτική εκτελείται για μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως ένα έτος, ενώ η Νομισματική Πολιτική διαρκεί περισσότερο.
 4. Η δημοσιονομική πολιτική δίνει κατευθύνσεις στην οικονομία. Από την άλλη πλευρά, η νομισματική πολιτική επιφέρει σταθερότητα των τιμών.
 5. Η δημοσιονομική πολιτική αφορά τα δημόσια έσοδα και τις δαπάνες, αλλά η Νομισματική Πολιτική ασχολείται με το δανεισμό και τη χρηματοοικονομική διευθέτηση.
 6. Το κυριότερο μέσο δημοσιονομικής πολιτικής είναι οι φορολογικοί συντελεστές και οι δημόσιες δαπάνες. Αντίθετα, τα επιτόκια και οι δείκτες πίστωσης είναι τα εργαλεία της Νομισματικής Πολιτικής.
 7. Η πολιτική επιρροή υπάρχει στη δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της νομισματικής πολιτικής.

συμπέρασμα

Ο βασικός λόγος σύγχυσης και σύγχυσης μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής είναι ότι ο στόχος και των δύο πολιτικών είναι ο ίδιος. Οι πολιτικές διαμορφώνονται και εφαρμόζονται για να επιφέρουν σταθερότητα και ανάπτυξη στην οικονομία. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η δημοσιονομική πολιτική γίνεται από την κυβέρνηση της αντίστοιχης χώρας ενώ η κεντρική τράπεζα δημιουργεί τη νομισματική πολιτική.

Top