Συνιστάται, 2022

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ πρόβλεψης και προγραμματισμού

Η πρόβλεψη, είναι βασικά μια πρόβλεψη ή μια προβολή για ένα μελλοντικό γεγονός, ανάλογα με το παρελθόν και την παρούσα απόδοση και τάση. Αντίθετα, ο προγραμματισμός, όπως το όνομα υποδηλώνει, είναι η διαδικασία σύνταξης σχεδίων για το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον, και αυτό βασίζεται επίσης στις σημερινές επιδόσεις και τις προσδοκίες.

Ο προγραμματισμός και η πρόβλεψη είναι δύο σημαντικές διευθυντικές λειτουργίες που σχετίζονται με άλλες λειτουργίες. Βασικά, η πρόβλεψη συνομιλιών για το τι θα μπορούσε πρακτικά να συμβεί, ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας στο παρελθόν και σήμερα. Αντίθετα, ο σχεδιασμός προϋποθέτει σκέψη πριν ενεργήσει, δηλαδή αποφασίζοντας σήμερα, τι πρέπει να γίνει αύριο. Αυτό το άρθρο επιχειρεί να καθαρίσει τις διαφορές μεταξύ πρόβλεψης και προγραμματισμού.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΠρόβλεψηΣχεδίαση
ΕννοιαΗ πρόβλεψη αναφέρει την εκτίμηση της μελλοντικής απόδοσης μιας οντότητας, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες και τρέχουσες επιδόσεις και γεγονότα.Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία εξέτασης και προβολής της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης καθώς και για διάφορες άλλες μονάδες μέσα σε αυτήν.
Βασισμένο στοΘέσεις και υποθέσεις, που περιλαμβάνουν έναν ορισμένο βαθμό εικασίας.Σχετικές πληροφορίες, προβλέψεις και στόχοι.
Ανησυχεί μεΕκτίμηση μελλοντικού γεγονότος ή τάσης.Αξιολογώντας το μέλλον και προβλέποντάς το.
ΥπογραμμίζειΓεγονόταΣτοιχεία και προσδοκίες
ΕυθύνηΔιαφορετικά επίπεδα διευθυντικών στελεχών ή μερικές φορές εμπειρογνώμονες απασχολούνται από τη διοίκηση.Διαχειριστές υψηλού επιπέδου

Ορισμός της πρόβλεψης

Η πρόβλεψη χρησιμοποιείται για να σημαίνει την ανάλυση και την αποσαφήνιση μιας μελλοντικής κατάστασης όσον αφορά τις πράξεις της επιχείρησης. Πρόκειται για μια διαδικασία που λαμβάνει υπόψη παρελθούσες και παρούσες πληροφορίες και γεγονότα για την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Με απλά λόγια, η πρόβλεψη αναφέρεται στην προσδοκώμενη πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων και γεγονότων, καθώς και στην επίδρασή τους στην επιχειρηματική οργάνωση.

Η πρόβλεψη εκτελείται από διαχειριστές που εργάζονται σε διάφορα επίπεδα, ωστόσο, μερικές φορές εμπειρογνώμονες όπως αναλυτές, οικονομολόγοι και στατιστικολόγοι απασχολούνται από την επιχείρηση για την πρόβλεψη. Υπάρχουν δύο μέθοδοι πρόβλεψης:

 • Ποσοτική μέθοδος πρόβλεψης
  1. Ανάλυση Χρονικών Σειρών
  2. Εξαγωγή
  3. Οικονομετρική ανάλυση
  4. Ανάλυση παλινδρόμησης
 • Μέθοδος ποιοτικής πρόβλεψης
  1. Μέθοδος Δελφών
  2. Έρευνες καταναλωτών
  3. Εκτελεστική γνώμη

Δεν υπάρχει τεχνική πρόβλεψης, η οποία μπορεί να προβλέψει την μελλοντική πορεία γεγονότων με ακρίβεια 100%, δηλαδή υπάρχει πάντα μια εικασία σε αυτήν και έτσι μπορεί να συμβεί το σφάλμα.

Ορισμός του Σχεδιασμού

Ο προγραμματισμός μπορεί να οριστεί ως μια βασική διαχειριστική δραστηριότητα, που αποφασίζει εκ των προτέρων, τι, πώς και πότε πρέπει να γίνει κάτι. Αναφέρεται στο σχεδιασμό μιας μελλοντικής πορείας δράσης, η οποία επικεντρώνεται στην επίτευξη επιθυμητών στόχων για την επιχείρηση. Είναι μια στοχοθετημένη, πνευματική και παντομερής δραστηριότητα.

Ο σχεδιασμός συνδέει την επιχείρηση με το μελλοντικό της περιβάλλον, καθώς γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος. Αυτό συνεπάγεται:

 • Εξακρίβωση της μελλοντικής δράσης και
 • Δημιουργία διατάξεων για την επίτευξη του ίδιου.

Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται και αναλύονται σχετικές πληροφορίες και γεγονότα, για να γίνουν υποθέσεις και εγκαταστάσεις για το μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις υποθέσεις και τους χώρους, διατυπώνεται ένα σχέδιο δράσης, για την επίτευξη του στόχου της οργάνωσης.

Εν ολίγοις, ο προγραμματισμός αναφέρεται στο να κοιτάς μπροστά και να μιλάς στο μέλλον, ώστε να επισημάνεις τα κατά προσέγγιση γεγονότα, με λίγη διακριτικότητα. Η διαδικασία βοηθά τις επιχειρήσεις να ταιριάζουν με τους πόρους τους, με τους στόχους και τις ευκαιρίες.

Βασικές διαφορές μεταξύ της πρόβλεψης και του προγραμματισμού

Τα βασικά σημεία της διαφοράς μεταξύ πρόβλεψης και προγραμματισμού απεικονίζονται παρακάτω:

 1. Μια διαδικασία σκέψης εκ των προτέρων για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης, αλλά και για διάφορες άλλες μονάδες μέσα σε αυτήν, ονομάζεται προγραμματισμός. Αντίθετα, η πρόβλεψη συνεπάγεται πρόβλεψη μελλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες και τρέχουσες επιδόσεις και γεγονότα.
 2. Η πρόβλεψη βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις, οι οποίες συνεπάγονται έναν ορισμένο βαθμό εικασίας και επομένως η δυνατότητα σφάλματος δεν μπορεί να απομακρυνθεί εξ ολοκλήρου. Από την άλλη πλευρά, ο σχεδιασμός βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες, προβλέψεις και στόχους.
 3. Η πρόβλεψη σχετίζεται με την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας του γεγονότος ή της τάσης. Σε αντίθεση με αυτό, ο προγραμματισμός συνδέεται με την αξιολόγηση της μελλοντικής δράσης και την πρόβλεψη για την επίτευξη των ίδιων μέτρων.
 4. Η πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη γεγονότα αναφορικά με την προηγούμενη και την τρέχουσα απόδοση της οντότητας. Αντίθετα, ο σχεδιασμός εξετάζει τα παρελθόντα και τα σημερινά δεδομένα και γεγονότα, καθώς και τις προσδοκίες, να αποφασίσει εκ των προτέρων τη μελλοντική πορεία δράσης.
 5. Η δραστηριότητα πρόβλεψης εκτελείται από διαφορετικά επίπεδα διαχειριστών, ή μερικές φορές εμπειρογνώμονες, όπως στατιστικολόγοι, αναλυτές και οικονομολόγοι απασχολούνται από τη διοίκηση. Αντιστρόφως, είναι ευθύνη των ανώτατων στελεχών να διατυπώνουν σχέδια για την επιχείρηση.

Παράδειγμα

Με βάση τις προηγούμενες και τρέχουσες επιδόσεις της επιχείρησης, τα έσοδα μπορούν να εκτιμηθούν ως:

ΕτοςΕσοδα
Μάρτιος, 201450, 00, 000
Μάρτιος, 201580, 00, 000
Μάρτιος, 20161, 25, 00, 000
Μάρτιος, 20172, 00, 00, 000
Πρόβλεψη (για το 2018)3, 00, 00, 000
Σχεδιασμός (για το 2018)3, 50, 00, 000

Επομένως, η πρόβλεψη για το επόμενο οικονομικό έτος είναι Rs. 3 crores που δεν είναι παρά μια εκτίμηση, την οποία μπορεί να επιτύχει η εταιρεία. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία σχεδιάζει να επιτύχει Rs. 3.50 crores, το επόμενο οικονομικό έτος, που βασίζεται σε προβλέψεις και φιλοδοξίες.

συμπέρασμα

Ο σχεδιασμός και η πρόβλεψη, απαιτούν ικανότητες όπως αντανακλαστική σκέψη, προνοητικότητα, λήψη αποφάσεων, εμπειρία και φαντασία, από τους διαχειριστές, προκειμένου να εκτελείται η δύσκολη εργασία αποτελεσματικά και αποτελεσματικά. Η πρόβλεψη έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού, καθώς οι εγκαταστάσεις σχεδιασμού βασίζονται στις προβλέψεις.

Top