Συνιστάται, 2022

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ διαβατηρίου και θεώρησης

Όταν σκοπεύετε να μεταβείτε στο εξωτερικό για οποιονδήποτε σκοπό με την οικογένεια, τους φίλους σας ή ακόμα και μόνο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε το Passport και τη Visa. Το διαβατήριο είναι το πιο σημαντικό επίσημο έγγραφο, το οποίο πρέπει να κατέχει κανείς για διεθνή ταξίδια. Εκδίδεται από την κυβέρνηση στους πολίτες της χώρας, με την αίτησή τους. Χρησιμεύει επίσης ως απόδειξη αναγνώρισης, καθώς πιστοποιεί την ταυτότητα και την ιθαγένεια του κατόχου.

Η Visa, από την άλλη πλευρά, δεν είναι ξεχωριστό έγγραφο, αλλά μια θεώρηση στο διαβατήριο, επιτρέποντας σε ένα άτομο να εισέλθει και να παραμείνει σε μια χώρα για μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές διαφορές μεταξύ του διαβατηρίου και της θεώρησης, να διαβάσετε.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΔιαβατήριοVisa
ΕννοιαΤο διαβατήριο αποτελεί νομικό έγγραφο, το οποίο η κυβέρνηση μιας χώρας εκδίδει στους πολίτες του, επιτρέποντας να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και πιστοποιώντας την ταυτότητα και την εθνικότητα του κατόχου.Visa σημαίνει επίσημη άδεια που χορηγείται από τον εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της χώρας και τοποθετείται στο διαβατήριο, επιτρέποντας στον κομιστή να εισέλθει, να ταξιδέψει ή να παραμείνει στη χώρα για την καθορισμένη διάρκεια.
Τι είναι αυτό?Είναι μια προσωπική ταυτοποίηση.Είναι επίσημη άδεια.
ΜορφήΝόμιμο έγγραφοΣφραγίδα
ΣκοπόςΓια να αναγνωρίσετε ένα άτομο όταν ταξιδεύετε για μια χώρα και, επίσης, να ξαναγυρίσετε στη χώρα της ιθαγένειας.Να εισέλθουν και να διαμένουν σε μια ξένη χώρα.
Εκδόθηκε απόΚυβέρνηση της χώρας στην οποία ανήκετε.Αντιπρόσωποι που θέλετε να επισκεφθείτε.
Αρχή να εκδίδειΕιδικό Κυβερνητικό ΤμήμαΠρεσβεία ή Προξενείο

Ορισμός του διαβατηρίου

Το διαβατήριο είναι ένα νομικό έγγραφο που πρέπει να ταξιδέψουμε σε ξένες χώρες. Εκδίδεται από την κυβέρνηση μιας χώρας, η οποία πιστοποιεί την ταυτότητα και την εθνικότητα του κομιστή. Ο κάτοχος του διαβατηρίου δικαιούται να ταξιδεύει στο εξωτερικό υπό την προστασία του, προς και από άλλα έθνη.

Το διαβατήριο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, γενικά, περιέχει τα βασικά στοιχεία του κατόχου, δηλαδή όνομα, φωτογραφία, υπογραφή, τόπο, ημερομηνία γέννησης και φυσικά χαρακτηριστικά. Εκτός αυτού αναγράφεται επίσης ο αριθμός του διαβατηρίου, ο κωδικός χώρας, η ημερομηνία έκδοσης και η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου. Λειτουργεί ως απόδειξη της ιθαγένειας και ο κάτοχος του διαβατηρίου μπορεί να εισέλθει στη χώρα που την εκδίδει. Η περίοδος ισχύος ενός διαβατηρίου είναι δέκα έτη, μετά την οποία μπορεί να ανανεωθεί.

Σήμερα, τα βιομετρικά διαβατήρια εκδίδονται από πολλές χώρες, στις οποίες ενσωματώνεται ένα μικροτσίπ στο διαβατήριο, το οποίο περιέχει βιομετρικές πληροφορίες. Είναι αναγνώσιμο από το μηχάνημα και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Διαφορετικοί τύποι διαβατηρίων περιλαμβάνουν το συνηθισμένο διαβατήριο, το επίσημο διαβατήριο και το διπλωματικό διαβατήριο.

Ορισμός της Visa

Η θεώρηση μπορεί να περιγραφεί ως προσωρινή νομική εξουσιοδότηση που χορηγούν οι υπάλληλοι μετανάστευσης μιας χώρας σε άτομο που ανήκει σε άλλη χώρα, δηλώνοντας ότι επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του ατόμου και επιτρέπεται να εισέλθει και να διαμείνει στη χώρα, περίοδος.

Η άδεια είναι υπό όρους και βασίζεται στην έγκριση του αξιωματικού μετανάστευσης κατά τη στιγμή της πραγματικής εισόδου του αλλοδαπού. Οι αξιωματικοί δικαιούνται να χορηγούν ή να αρνούνται την είσοδο του αλλοδαπού πολίτη.

Η Visa περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως την περίοδο παραμονής αλλοδαπού, τους τόπους όπου επιτρέπεται να εισέλθει, ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορεί να εισέλθει, αριθμός επιτρεπόμενων επισκέψεων κλπ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι θεωρήσεων που εκδίδονται για διάφορους σκοπούς, όπως η τουριστική θεώρηση διαβατηρίου, θεώρηση σπουδών, επαγγελματική βίζα, θεώρηση για ιατρικούς λόγους, θεώρηση προσωρινής εργασίας, κλπ.

Βασικές διαφορές μεταξύ διαβατηρίου και θεώρησης

Οι διαφορές μεταξύ διαβατηρίου και θεώρησης εξηγούνται παρακάτω:

  1. Το διαβατήριο μπορεί να περιγραφεί ως επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται από την κυβέρνηση μιας χώρας στους υπηκόους του σχετικά με την αίτηση, η οποία τους επιτρέπει να ταξιδεύουν διεθνώς, πιστοποιώντας την ταυτότητα και την εθνικότητα του κομιστή. Από την άλλη πλευρά, η θεώρηση συνεπάγεται μια υπό όρους εξουσιοδότηση που χορηγείται στον αλλοδαπό από τους εκπροσώπους της χώρας, η οποία επιτρέπει στον κομιστή να επισκέπτεται και να παραμένει η χώρα για τη συγκεκριμένη διάρκεια.
  2. Το διαβατήριο εξυπηρετεί ως προσωπική ταυτοποίηση του κομιστή, ενώ η βίζα ισοδυναμεί με επίσημη άδεια, να ταξιδέψει ή να παραμείνει στη χώρα.
  3. Το διαβατήριο μπορεί να έχει τη μορφή νομικού εγγράφου, ενώ η θεώρηση τοποθετείται στο διαβατήριο, όπως σφραγίδα.
  4. Το διαβατήριο είναι ένα σημαντικό έγγραφο που απαιτείται για τον εντοπισμό ενός ατόμου όταν ταξιδεύει στην ξένη χώρα και υποχρεούται επίσης να ξαναρχίσει στη χώρα από την οποία ανήκει. Αντίθετα, η βίζα είναι υποχρεωμένη να εισέλθει και να διαμείνει σε μια ξένη χώρα.
  5. Η κυβέρνηση μιας χώρας από την οποία ένα άτομο ανήκει εκδίδει διαβατήριο. Αντίθετα, η αντιπροσωπευτική χώρα αξιωματούχοι στην οποία κάποιος θέλει να επισκεφθεί θέματα θεώρησης.
  6. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό τμήμα, σε κάθε χώρα που εκδίδει διαβατήριο. Αντίθετα, η πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας έχει την εξουσία να εκδίδει θεώρηση.

συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, ένα διαβατήριο είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ενός ατόμου όταν ταξιδεύει σε άλλη χώρα, ενώ η θεώρηση είναι μια επίσημη άδεια που χορηγείται από τον εκπρόσωπο της χώρας να εισέλθει και να διαμείνει στη χώρα. Χωρίς αυτά τα δύο έγγραφα, κανείς δεν μπορεί να πάει για ταξίδι στο εξωτερικό.

Top