Συνιστάται, 2024

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ σειριακής και παράλληλης μετάδοσης

Για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ υπολογιστών, φορητών υπολογιστών χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, ήτοι η σειριακή μετάδοση και η παράλληλη μετάδοση. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες και ανισότητες μεταξύ τους. Μία από τις βασικές διαφορές είναι ότι: σε δεδομένα σειριακής μετάδοσης αποστέλλονται κατά δυαδικό ψηφίο, ενώ στην παράλληλη μετάδοση αποστέλλεται ένα byte (8 bits) ή ένας χαρακτήρας. Και η ομοιότητα είναι ότι και οι δύο χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και την επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές. Άλλες διαφορές εξετάζονται παρακάτω.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΣειριακή μετάδοσηΠαράλληλη μετάδοση
ΕννοιαΤα δεδομένα ρέουν κατά δύο κατευθύνσεις, ανά δυαδικό ψηφίοΠολλές γραμμές χρησιμοποιούνται για την αποστολή δεδομένων, δηλαδή 8 bits ή 1 byte τη φορά
ΚόστοςΟικονομικόςΑκριβός
Μήτα που μεταφέρονται σε 1 παλμό ρολογιού1 bit8 bits ή 1 byte
ΤαχύτηταΑργόςΓρήγορα
ΕφαρμογέςΧρησιμοποιείται για επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων. Π.χ. Υπολογιστής στον υπολογιστήΜικρή απόσταση. Π.χ. από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή

Ορισμός σειριακής μετάδοσης

Στην σειριακή μετάδοση, τα δεδομένα αποστέλλονται ανά δυαδικά ψηφία από τον έναν υπολογιστή στον άλλο σε αμφίδρομη κατεύθυνση. Κάθε bit έχει τον ρυθμό παλμών ρολογιού. Οκτώ bits μεταφέρονται κάθε φορά με ένα bit εκκίνησης και τερματισμού (συνήθως γνωστό ως Bit parity) δηλαδή 0 και 1 αντίστοιχα. Για τη μετάδοση δεδομένων σε μεγαλύτερη απόσταση, χρησιμοποιούνται καλώδια δεδομένων. Αποτελείται από καλώδιο 9 ακίδων σχήματος D που συνδέει τα δεδομένα σε σειρά.

Η σειριακή μετάδοση έχει δύο υποκλάσεις σύγχρονης και ασύγχρονης. Σε ασύγχρονη μετάδοση, προστίθεται ένα επιπλέον bit σε κάθε byte, έτσι ώστε ο δέκτης να ειδοποιεί για την άφιξη νέων δεδομένων. Συνήθως, το 0 είναι ένα bit έναρξης και το 1 είναι το bit stop. Σε συγχρονισμένη μετάδοση, δεν προστίθεται επιπλέον bit παρά τα δεδομένα που μεταφέρονται με τη μορφή πλαισίων που περιέχει πολλαπλά byte.

Ορισμός παράλληλης μετάδοσης

Στην παράλληλη μετάδοση, διάφορα bits αποστέλλονται ταυτόχρονα με έναν μόνο παλμό ρολογιού. Είναι ένας γρήγορος τρόπος μετάδοσης καθώς χρησιμοποιεί πολλές γραμμές εισόδου / εξόδου για τη μεταφορά των δεδομένων.

Η παράλληλη μετάδοση χρησιμοποιεί μια θύρα 25 ακίδων που διαθέτει 17 γραμμές σήματος και 8 γραμμές γείωσης. Οι 17 γραμμές σήματος διαιρούνται περαιτέρω ως

  • 4 γραμμές που ξεκινούν χειραψία,
  • 5 γραμμές γραμμής που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και την κοινοποίηση σφαλμάτων και
  • 8 για τη μεταφορά δεδομένων.

Βασικές διαφορές μεταξύ σειριακής και παράλληλης μετάδοσης

  1. Η σειριακή μετάδοση απαιτεί μια ενιαία γραμμή επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων, ενώ η παράλληλη μετάδοση απαιτεί πολλαπλές γραμμές.
  2. Σειριακή μετάδοση που χρησιμοποιείται για επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων ενώ η παράλληλη μετάδοση που χρησιμοποιείται για μικρότερη απόσταση.
  3. Το σφάλμα και ο θόρυβος είναι τα λιγότερα σε σειρά σε σύγκριση με την παράλληλη μετάδοση. Δεδομένου ότι ένα bit ακολουθεί άλλο στην σειριακή μετάδοση, ενώ στην παράλληλη μετάδοση μεταδίδονται πολλαπλά δυαδικά ψηφία.
  4. Η παράλληλη μετάδοση είναι ταχύτερη καθώς τα δεδομένα μεταδίδονται με πολλαπλάσια γραμμών, ενώ σε δεδομένα σειριακής μετάδοσης ρέουν μέσω ενός μόνο καλωδίου.
  5. Η σειριακή μετάδοση είναι πλήρης αμφίδρομη, καθώς ο αποστολέας μπορεί να στείλει καθώς και να λάβει τα δεδομένα, ενώ η παράλληλη μετάδοση είναι ημι-αμφίδρομη, δεδομένου ότι τα δεδομένα αποστέλλονται ή λαμβάνονται.
  6. Τα καλώδια σειριακής μετάδοσης είναι πιο λεπτά, μακρύτερα και οικονομικά σε σύγκριση με τα καλώδια παράλληλης μετάδοσης.
  7. Η σειριακή μετάδοση είναι αξιόπιστη και απλή ενώ η παράλληλη μετάδοση είναι αναξιόπιστη και περίπλοκη.

συμπέρασμα

Τόσο η σειριακή όσο και η παράλληλη μετάδοση έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους αντίστοιχα. Η παράλληλη μετάδοση χρησιμοποιείται για μικρότερη απόσταση, παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Από την άλλη πλευρά, η σειριακή μετάδοση είναι αξιόπιστη για τη μεταφορά δεδομένων σε μεγαλύτερη απόσταση. Ως εκ τούτου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τόσο το σειριακό όσο και το παράλληλο είναι μεμονωμένα απαραίτητα για τη μεταφορά δεδομένων.

Top