Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Έκτ.Γ.Σ.)

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συνάντηση των μελών για την έγκριση των μελών σε ορισμένα επιχειρηματικά θέματα. Για την εκτέλεση των συνήθων εργασιών και της ειδικής δραστηριότητας (αν υπάρχει) της εταιρείας, η ετήσια γενική συνέλευση διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ η ειδική δραστηριότητα συζητείται στην έκτακτη γενική συνέλευση.

Μια εταιρεία έχει ξεχωριστή νομική ταυτότητα διαφορετική από τα μέλη της, αλλά είναι εκείνες που ιδρύουν την εταιρεία ως εταιρική οντότητα. Παρ 'όλα αυτά, η εταιρεία είναι ένα τεχνητό πρόσωπο, και έτσι εκφράζεται η θέλησή της, με τη μορφή αποφάσεων που ψηφίστηκαν στις συναντήσεις. Υπάρχουν τρεις τύποι επαγγελματικής συνάντησης που συγκαλούνται από την εταιρεία, οι οποίοι είναι ετήσια γενική συνέλευση, έκτακτη γενική συνέλευση και συνεδρίαση της τάξης.

Διαβάστε το άρθρο αυτό για να κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ της ετήσιας γενικής συνέλευσης και της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΕτήσια Γενική Συνέλευση (Ετ.Γ.Σ.)Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΗΓΜ)
ΕννοιαΜια Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετήσια Γενική Συνέλευση) είναι η γενική συνέλευση που πρέπει να διεξάγεται κάθε χρόνο από την εταιρεία, για να συζητά διάφορα επιχειρηματικά θέματα.Μία Έκτακτη Γενική Συνέλευση (EGM) είναι οποιαδήποτε σύσκεψη εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση στην οποία διεξάγονται συναλλαγές που σχετίζονται με τη διοίκηση της εταιρείας.
Πρώτη συνεδρίασηΠρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 9 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους.Δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση
ΕπιχείρησηΣυνήθεις συναλλαγές και ειδικές συναλλαγές (εάν υπάρχουν).Ειδική μόνο επιχείρηση.
Ημέρα και ώραΜπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημέρα εκτός των εθνικών εορτών, μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες.Μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένων των ημεδαπών εορτών, και οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας ημέρας.
ΠοινήΌταν η σύσκεψη δεν κληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινή.Δεν προβλέπεται ποινή σύμφωνα με το νόμο.
Συγκλήθηκε απόΣανίδαΔιοικητικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απαίτηση των μετόχων, επιταγές ή δικαστήριο.

Ορισμός της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (Ετήσια Γενική Συνέλευση)

Η ετήσια γενική συνέλευση (AGM), όπως υποδηλώνει η ονομασία της, είναι η ετήσια εκδήλωση της εταιρείας, όπου τα μέλη έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για την απόδοση, την κερδοφορία και τις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας. Σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρειών, το 2013, κάθε εταιρεία που δεν συμπεριλαμβάνει μια εταιρεία, πρέπει να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση, μία φορά το χρόνο, για να συζητήσει θέματα συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διεξάγει ετήσια γενική συνέλευση σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στην αρμόδια αρχή, η οποία με τη σειρά της παρέχει οδηγίες για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Υπάρχουν δύο τύποι Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι έχουν ως εξής:

 • Πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση : Θα πρέπει να συγκληθεί εντός εννέα μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη να διεξάγεται οποιαδήποτε AGM κατά το έτος έναρξης της εταιρείας.
 • Μεταγενέστερη Ετήσια Γενική Συνέλευση : Όλες οι άλλες Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις μετά την πρώτη γνωστοποιούνται ως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους ή 15 μήνες από την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Ορισμός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΗΓΣ)

Μια έκτακτη γενική συνέλευση αναφέρεται στη γενική συνέλευση που διεξάγεται για τη διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, η οποία απαιτεί τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων μελών.

Όταν δεν είναι δυνατό για την εταιρεία να περιμένει την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης, εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, για τη διεξαγωγή ειδικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γνωστών ως Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μπορεί να ονομάζεται:

 • Διοικητικό Συμβούλιο : Όποτε το συμβούλιο θεωρεί κατάλληλο, διοργανώνει έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας.
 • Διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την απαίτηση των μελών : Η κλήτευση του διοικητικού συμβουλίου για μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν λάβει αίτηση από επαρκές αριθμό μελών, κατά την ημερομηνία παραλαβής της απαίτησης.
 • Αιτούμενος : Όταν το συμβούλιο δεν ζητήσει συνάντηση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής έγκυρης απαίτησης σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα, ο αιτητής μπορεί να ζητήσει την έκφραση της ΕΓΣ εντός 45 ημερών από την παραγγελία.
 • Δικαστήριο : Μια έκτακτη σύμβαση μπορεί επίσης να καλείται από το δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέλους ή διευθυντή, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύγκληση της συνεδρίασης του μέλους.

Βασικές Διαφορές μεταξύ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (EGM)

Τα σημεία που παρουσιάζονται εδώ εξηγούν τις διαφορές μεταξύ της ετήσιας γενικής συνέλευσης και της έκτακτης γενικής συνέλευσης (EGM):

 1. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετήσια Γενική Συνέλευση) είναι η συνάντηση που θα διοργανωθεί από την εταιρεία σε κάθε ημερολογιακό έτος, για να συζητηθούν διάφορα επιχειρηματικά θέματα. Από την άλλη άκρη, μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση (EGM) είναι οποιαδήποτε συνάντηση εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση στην οποία συζητούνται οι εργασίες που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας.
 2. Η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετήσια Γενική Συνέλευση) πρέπει να συγκληθεί το πολύ εννέα μήνες από το κλείσιμο του οικονομικού έτους. Αντίθετα, δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση στην περίπτωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (EGM).
 3. Τόσο οι συνήθεις όσο και οι ειδικές συναλλαγές πραγματοποιούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ενώ στην ΕΓΣ διεξάγονται μόνο ειδικές συναλλαγές.
 4. Μια Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει να διεξάγεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα εκτός από τις εθνικές αργίες, μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες. Αντιθέτως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των ημεδαπών εορτών, και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια μιας ημέρας.
 5. Όταν η Ετήσια Γενική Συνέλευση (AGM) δεν κληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινή μέχρι το Rs. 1, 00, 000 και Rs. 5000 ημερησίως επιβάλλεται. Αντίθετα, δεν προβλέπεται ποινή σύμφωνα με το νόμο για μη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (EGM).
 6. Ενώ η Ετήσια Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος των μετόχων, του επιτακτικού ή του δικαστηρίου.

συμπέρασμα

21 ημέρες πρέπει να δίδεται σαφής ειδοποίηση σε κάθε μέλος για τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Οι συναντήσεις αυτές διεξάγονται από την εταιρεία για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται ισότιμη και δίκαιη ευκαιρία σε όλα τα μέλη, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας.

Top