Συνιστάται, 2021

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και Δημοκρατίας

Υπάρχουν πολλές μορφές πολιτικών συστημάτων που επικρατούν σε διάφορες χώρες του κόσμου για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως η μοναρχία, η ολιγαρχία, η αναρχία, η δημοκρατία και η δημοκρατία. Από αυτές τις μορφές διακυβέρνησης, η δημοκρατία και η δημοκρατία συναντώνται αρκετά συχνά, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο. Η δημοκρατία αναφέρεται στο σύστημα των μαζών, δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα που κυριαρχείται από τους πολίτες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, το ευρύ κοινό διαθέτει ένα ορισμένο βαθμό εξουσίας και εξουσίας και συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του κράτους.

Η Δημοκρατία αναφέρεται στην κατάσταση όπου η τελική δύναμη βρίσκεται στα χέρια του λαού και των εκλεγμένων αντιπροσώπων του. Εδώ, οι εκπρόσωποι επιλέγονται από τους ανθρώπους για να ψηφίσουν εκ μέρους τους.

Αυτό το απόσπασμα του άρθρου φωτίζει τις διαφορές μεταξύ δημοκρατίας και δημοκρατίας, διαβάστε.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΔημοκρατίαΔημοκρατία
ΕννοιαΗ δημοκρατία σημαίνει συνήθως το σύστημα των ανθρώπων.Η δημοκρατία είναι η μορφή κυβέρνησης στην οποία οι άνθρωποι επιλέγουν αντιπροσώπους για να τις εκπροσωπούν.
ΚανόναςΜε πλειοψηφίαΣύμφωνα με το νόμο
Προέλευσηελληνική γλώσσαΛατινική γλώσσα
Δικαιώματα μειοψηφίαςΥπέρβαση της πλειοψηφίαςΑναπαλλοτρίωτος
Η εξουσία κυριαρχείΟ πληθυσμός (όλοι οι άνθρωποι μαζί)Οι άνθρωποι (άτομα)
Έσοδα μέσωΠαράνομους φόρους, τέλη, πρόστιμα και άδειεςΔικαιολογημένοι φόροι και τέλη
ΚινητοκρατίαΥπέρβασηΔεν επικρατεί

Ορισμός της δημοκρατίας

Η λέξη δημοκρατία είναι ένας συνδυασμός δύο ελληνικών λέξεων «demos» σημαίνει άνθρωποι και «kratein» σημαίνει, να κυβερνήσεις. Εν ολίγοις, σημαίνει «ο κανόνας των ανθρώπων». Είναι η κυβέρνηση που κυβερνάται από τους πολίτες της χώρας, γνωστή και ως σύστημα μαζών. Ο κανόνας της πλειοψηφίας είναι η ουσία αυτού του συστήματος.

Στη δημοκρατία, υπάρχει ενεργός συμμετοχή του ευρύτερου κοινού στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και λήψης αποφάσεων του κράτους. Διεξάγονται ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για την επιλογή και αντικατάσταση της κυβέρνησης. Οι άνθρωποι παίρνουν ίσα δικαιώματα σε μια δημοκρατία και ο νόμος ισχύει για όλους τους πολίτες της χώρας με τον ίδιο τρόπο.

Ορισμός της Δημοκρατίας

Ο όρος δημοκρατία είναι λατινικής προέλευσης και αποτελείται από δύο λέξεις: «res» σημαίνει ένα πράγμα και «publica» σημαίνει το κοινό, το οποίο αναφέρεται στο «δημόσιο πράγμα δηλαδή στον νόμο». Θεωρείται ως η τυποποιημένη μορφή κυβέρνησης, η οποία κυβερνάται από τον εκπρόσωπο του πολίτη που επέλεξε από αυτούς μέσω της ψηφοφορίας. Οι κυβερνητικοί ηγέτες μπορούν να ασκήσουν τις εξουσίες τους σύμφωνα με το κράτος δικαίου.

Η Δημοκρατία είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην οποία υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός του κράτους, ο οποίος υπηρετεί το κράτος για ορισμένο χρονικό διάστημα, γνωστό ως Πρόεδρος. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφαιρέσει τα αναφαίρετα δικαιώματα του ατόμου. Με άλλα λόγια, το δικαίωμα ενός ατόμου δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τις μάζες.

Βασικές διαφορές μεταξύ της δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ δημοκρατίας και δημοκρατίας παρέχονται στα ακόλουθα σημεία:

  1. Η δημοκρατία ορίζεται ως ένα πολιτικό σύστημα που γίνεται από / για / για τον λαό. Η δημοκρατία είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τον αρχηγό του κράτους γνωστό ως πρόεδρο.
  2. Σε μια δημοκρατία κυριαρχεί ο κανόνας της πλειοψηφίας, ενώ στην περίπτωση της δημοκρατίας υπερισχύει το κράτος δικαίου.
  3. Ο όρος δημοκρατία προέρχεται από δύο ελληνικές λέξεις «demos» και «δημιουργία» που σημαίνει «η κυριαρχία του λαού». Από την άλλη πλευρά, ο όρος δημοκρατία προέρχεται από δύο λατινικές λέξεις, δηλαδή «res» και «publica» που αναφέρονται σε «δημόσιο πράγμα, το οποίο είναι ο νόμος».
  4. Σε μια δημοκρατία, τα δικαιώματα των μειονοτήτων παραβιάζονται από την πλειοψηφία. Αντιστρόφως, το δημοκρατικό σύστημα προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων ή ενός ατόμου.
  5. Σε μια δημοκρατία, η εξουσία στηρίζεται στον πληθυσμό, όμως στην περίπτωση της Δημοκρατίας η εξουσία είναι στα χέρια του νόμου που δημιουργούνται για να προστατεύσουν το συμφέρον του λαού.
  6. Το Δημοκρατικό σύστημα χρηματοδοτείται μέσω παράνομων φόρων, τελών, προστίμων και αδειών. Σε αντίθεση με τη Δημοκρατία, όπου οι νόμιμοι φόροι και τα τέλη.
  7. Η δημοκρατία ισοδυναμεί με μαζικοκρατία που δεν συμβαίνει ούτε με τη δημοκρατία.

συμπέρασμα

Όπως έχουμε συζητήσει παραπάνω, και τα δύο συστήματα έχουν τις θετικές και αρνητικές πτυχές τους. Η δημοκρατία δίνει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της χώρας. Σε αντίθεση με μια δημοκρατία όπου όλοι οι πολίτες αποκτούν το δικαίωμα ψήφου για να επιλέξουν τον εκπρόσωπό τους.

Top