Συνιστάται, 2022

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ επένδυσης και κερδοσκοπίας

Στην οικονομική φρασεολογία, οι όροι επένδυση και κερδοσκοπία αλληλεπικαλύπτονται και χρησιμοποιούνται συνώνυμα. Όσον αφορά την επένδυση, ο χρονικός ορίζοντας είναι σχετικά μεγαλύτερος, ο οποίος γενικά καλύπτει τουλάχιστον ένα έτος ενώ σε εικασίες, ο όρος μπορεί να παραταθεί μόνο για μισό χρόνο.

Σύμφωνα με τον Benjamin Graham, Αμερικανό οικονομολόγο και επαγγελματία επενδυτή, η επένδυση είναι μια δραστηριότητα, η οποία με πλήρη ανάλυση εξασφαλίζει την ασφάλεια του επενδυμένου ποσού και την επαρκή απόδοση. Αντίθετα, η κερδοσκοπία είναι μια δραστηριότητα που δεν ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.

Το βασικό διακριτικό στοιχείο μεταξύ αυτών των δύο είναι ότι το εισόδημα της επένδυσης είναι συνεπές, αλλά στην περίπτωση της κερδοσκοπίας είναι ασυνεπής. Έτσι, αυτό το άρθρο επιχειρεί να καθαρίσει τις διαφορές μεταξύ επενδύσεων και κερδοσκοπίας. Κοίτα.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΕπένδυσηΚερδοσκοπία
ΕννοιαΗ αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου με την ελπίδα να πάρει αποδόσεις ονομάζεται επένδυση.Η κερδοσκοπία είναι μια πράξη διεξαγωγής μιας επικίνδυνης οικονομικής συναλλαγής, με την ελπίδα σημαντικού κέρδους.
Βάση για απόφασηΘεμελιώδεις παράγοντες, δηλαδή οι επιδόσεις της εταιρείας.Hearsay, τεχνικοί χάρτες και ψυχολογία της αγοράς.
Χρονικός ορίζονταςΜακροπρόθεσμαΒραχυπρόθεσμα
Υπάρχει κίνδυνοςΜέτριο κίνδυνοΥψηλού κινδύνου
Στόχος του κέρδουςΑλλαγές στην αξίαΑλλαγές στις τιμές
Αναμενόμενο ποσοστό απόδοσηςΜικρός ρυθμός απόδοσηςΥψηλό ποσοστό απόδοσης
ΚεφάλαιαΈνας επενδυτής χρησιμοποιεί τα δικά του κεφάλαια.Ένας κερδοσκόπος χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια.
ΕισόδημαΣταθερόςΑβέβαιη και άθλια
Συμπεριφορά συμμετεχόντωνΣυντηρητική και ΠροσοχήΤολμηρή και απρόσεκτη

Ορισμός επενδύσεων

Η επένδυση αφορά την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου, αναμένοντας να δημιουργήσει εισόδημα. Με μια ευρύτερη έννοια, αναφέρεται στη θυσία των παρόντων χρημάτων ή άλλων πόρων για τα οφέλη που θα προκύψουν στο μέλλον. Τα δύο βασικά στοιχεία της επένδυσης είναι ο χρόνος και ο κίνδυνος

Σήμερα, υπάρχει μια σειρά επενδυτικών επιλογών διαθέσιμων στην αγορά, όπως μπορείτε να καταθέσετε χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό ή να αποκτήσετε ακίνητα ή να αγοράσετε μετοχές της εταιρείας ή να επενδύσετε τα χρήματά σας σε κρατικά ομόλογα ή να συνεισφέρετε σε κεφάλαια όπως η EPF ή PPF.

Οι επενδύσεις κατανέμονται κατά κύριο λόγο σε δύο κατηγορίες, δηλαδή επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και επενδύσεις μεταβλητού εισοδήματος. Σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος υπάρχει ένα προκαθορισμένο ποσοστό απόδοσης όπως ομόλογα, προνομιούχες μετοχές, ταμεία προνοίας και σταθερές καταθέσεις, ενώ σε επενδύσεις μεταβλητού εισοδήματος, η απόδοση δεν είναι σταθερή όπως μετοχές ή ακίνητα.

Ορισμός της κερδοσκοπίας

Η κερδοσκοπία είναι μια εμπορική δραστηριότητα που συνεπάγεται τη συμμετοχή σε μια επικίνδυνη χρηματοοικονομική συναλλαγή, αναμένοντας να πραγματοποιήσει τεράστια κέρδη, από τις διακυμάνσεις της αγοραίας αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Στην κερδοσκοπία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσει το μέγιστο ή το σύνολο της αρχικής δαπάνης, αλλά αντισταθμίζεται από την πιθανότητα σημαντικού κέρδους. Παρόλο που ο κίνδυνος που λαμβάνεται από τους κερδοσκόπους αναλύεται και υπολογίζεται σωστά.

Η κερδοσκοπία μπορεί να παρατηρηθεί σε αγορές στις οποίες οι υψηλές διακυμάνσεις της τιμής των τίτλων, όπως η αγορά μετοχών, ομολόγων, παραγώγων, νομισμάτων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων κ.λπ.

Βασικές διαφορές μεταξύ επενδύσεων και κερδοσκοπίας

Η βασική διαφορά μεταξύ επένδυσης και κερδοσκοπίας αναφέρεται στα ακόλουθα σημεία:

  1. Η επένδυση αφορά την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου με την ελπίδα να πάρει επιστροφές. Ο όρος κερδοσκοπία υποδηλώνει μια πράξη διεξαγωγής μιας επικίνδυνης οικονομικής συναλλαγής, με την ελπίδα σημαντικού κέρδους.
  2. Στην επένδυση, οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση, δηλαδή την απόδοση της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, σε εικασίες οι αποφάσεις βασίζονται σε ακρόαση, τεχνικούς χάρτες και στην ψυχολογία της αγοράς.
  3. Οι επενδύσεις κρατούνται τουλάχιστον για ένα έτος. Ως εκ τούτου, έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα από την κερδοσκοπία, όπου οι κερδοσκόποι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία μόνο βραχυπρόθεσμα.
  4. Η ποσότητα του κινδύνου είναι μέτρια στις επενδύσεις και υψηλή σε περίπτωση κερδοσκοπίας.
  5. Οι επενδυτές αναμένουν κέρδος από τη μεταβολή της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Σε αντίθεση με τους κερδοσκόπους που περιμένουν κέρδος από την αλλαγή των τιμών, λόγω της ζήτησης και των δυνάμεων προσφοράς.
  6. Ένας επενδυτής αναμένει το μέτριο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης. Αντίθετα, ένας κερδοσκόπος αναμένει υψηλότερα κέρδη από την κερδοσκοπία σε αντάλλαγμα για τον κίνδυνο που τον βαρύνει.
  7. Ο επενδυτής χρησιμοποιεί τα δικά του κεφάλαια για επενδυτικούς σκοπούς. Αντίστροφα, ο κερδοσκόπος χρησιμοποιεί δανειακό κεφάλαιο για κερδοσκοπία.
  8. Στην κερδοσκοπία, η σταθερότητα του εισοδήματος απουσιάζει, είναι αβέβαιη και ασταθής, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση των επενδύσεων.
  9. Η ψυχολογική στάση των επενδυτών είναι συντηρητική και προσεκτική. Αντίθετα, οι κερδοσκόποι είναι τολμηροί και απρόσεκτοι.

συμπέρασμα

Στο τέλος αυτής της συζήτησης, μπορεί να ειπωθεί ότι και τα δύο είναι διαφορετικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Οι επενδυτές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ρευστότητας στην αγορά, αλλά και οι κερδοσκόποι, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση υπερβολικού κινδύνου και την παροχή της απαιτούμενης ρευστότητας, τη στιγμή που οι επενδυτές δεν συμμετέχουν.

Top