Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ των λειτουργιών Simplex, Half Duplex και Full Duplex Transmission

Υπάρχουν τρεις τρόποι μετάδοσης simplex, half duplex και full duplex. Η λειτουργία μετάδοσης περιγράφει την κατεύθυνση της ροής σήματος μεταξύ δύο συνδεδεμένων συσκευών. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στο απλό, το μισό αμφίδρομο και το πλήρες αμφίδρομο είναι ότι σε ένα απλό τρόπο μετάδοσης η επικοινωνία είναι μονοκατευθυντική, ενώ στον ημιαμφίδρομο τρόπο μετάδοσης η επικοινωνία είναι δύο κατευθύνσεις, αλλά το κανάλι χρησιμοποιείται εναλλακτικά και από τις δύο συνδεδεμένες συσκευή. Από την άλλη πλευρά, στην κατάσταση πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης, η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και το κανάλι χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Ας μελετήσουμε τη διαφορά μεταξύ simplex, half duplex και full duplex με τη βοήθεια του πίνακα σύγκρισης που φαίνεται παρακάτω.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςSimplexHalf DuplexΠλήρης εκτύπωση διπλής όψης
Κατεύθυνση επικοινωνίαςΗ επικοινωνία είναι μονοκατευθυντική.Η επικοινωνία είναι διττή, αλλά μία, κάθε φορά.Η επικοινωνία είναι δύο κατευθύνσεις και γίνεται ταυτόχρονα.
Στέλνω λαμβάνωΈνας αποστολέας μπορεί να στείλει δεδομένα αλλά δεν μπορεί να λάβει.Ένας αποστολέας μπορεί να στείλει καθώς και να λάβει τα δεδομένα, αλλά ένα κάθε φορά.Ένας αποστολέας μπορεί να στείλει καθώς και να λάβει τα δεδομένα ταυτόχρονα.
ΕκτέλεσηΤο μισό αμφίδρομο και το πλήρες αμφίδρομο προσφέρει καλύτερη απόδοση από το Simplex.Η λειτουργία πλήρους διπλής όψης παρέχει υψηλότερη απόδοση από τη μισή αμφίδρομη.Το Full duplex έχει καλύτερη απόδοση καθώς διπλασιάζει τη χρήση του εύρους ζώνης.
ΠαράδειγμαΠληκτρολόγιο και οθόνη.Walkie-Talkies.Τηλέφωνο.

Ορισμός του Simplex

Σε μια κατάσταση απλής μετάδοσης, η επικοινωνία μεταξύ αποστολέα και δέκτη εμφανίζεται μόνο προς μία κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ο αποστολέας μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα και ο δέκτης μπορεί να λάβει μόνο τα δεδομένα. Ο δέκτης δεν μπορεί να απαντήσει αντίστροφα στον αποστολέα. Το Simplex είναι σαν ένας δρόμος μονής κατεύθυνσης στον οποίο η κίνηση μετακινείται μόνο προς μία κατεύθυνση, δεν επιτρέπεται η είσοδος οχήματος από αντίθετη κατεύθυνση. Η όλη χωρητικότητα του καναλιού χρησιμοποιείται μόνο από τον αποστολέα.

Μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τη λειτουργία μετάδοσης simplex με ένα παράδειγμα πληκτρολογίου και οθόνης. Το πληκτρολόγιο μπορεί να μεταδώσει μόνο την είσοδο στην οθόνη και η οθόνη μπορεί να λάβει μόνο την είσοδο και να την εμφανίσει στην οθόνη. Η οθόνη δεν μπορεί να μεταδώσει καμία πληροφορία πίσω στο πληκτρολόγιο.

Ορισμός της μισής διπλής όψης

Σε μια κατάσταση μετάδοσης διπλής-αμφίδρομης επικοινωνίας, η επικοινωνία μεταξύ αποστολέα και δέκτη συμβαίνει και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά μία προς μία. Ο αποστολέας και ο δέκτης και οι δύο μπορούν να μεταδώσουν και να λάβουν τις πληροφορίες, αλλά μόνο μία επιτρέπεται να μεταδίδει τη φορά. Ο μισός αμφίδρομος δρόμος εξακολουθεί να είναι ένας δρόμος μονής κατεύθυνσης, όπου ένα όχημα που ταξιδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας πρέπει να περιμένει έως ότου ο δρόμος είναι κενός. Η συνολική χωρητικότητα του καναλιού χρησιμοποιείται από τον πομπό, μεταδίδοντας τη συγκεκριμένη ώρα.

Το μισό αμφίδρομο μπορεί να γίνει κατανοητό με ένα παράδειγμα walkie-talkies. Καθώς ο ομιλητής και στο τέλος του walkie-talkie μπορεί να μιλήσει αλλά πρέπει να μιλήσει ένα προς ένα. Και οι δύο δεν μπορούν να μιλήσουν ταυτόχρονα.

Ορισμός της πλήρους διπλής όψης

Σε λειτουργία πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης, η επικοινωνία μεταξύ αποστολέα και δέκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Ο αποστολέας και ο δέκτης μπορούν ταυτόχρονα να μεταδίδουν και να λαμβάνουν ταυτόχρονα. Η λειτουργία πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης είναι σαν ένας δρόμος δύο δρόμων στον οποίο η κυκλοφορία μπορεί να ρέει και στις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Η όλη χωρητικότητα του καναλιού μοιράζεται τόσο από το μεταδιδόμενο σήμα που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η κατανομή της χωρητικότητας του καναλιού μπορεί να επιτευχθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Κατ 'αρχάς, είτε διαχωρίζετε φυσικά το σύνδεσμο σε δύο μέρη ένα για αποστολή και άλλα για λήψη. Δεύτερον, ή αφήνετε την χωρητικότητα ενός καναλιού να μοιράζεται από τα δύο σήματα που ταξιδεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η πλήρης διπλή όψη μπορεί να γίνει κατανοητή καλύτερα, με παράδειγμα τηλεφώνου. Όταν δύο άνθρωποι επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου, και οι δύο είναι ελεύθεροι να μιλήσουν και να ακούσουν ταυτόχρονα.

Βασικές διαφορές μεταξύ Simplex, Half Duplex και Full Duplex

  1. στη λειτουργία Simplex μετάδοσης, το σήμα μπορεί να αποσταλεί μόνο σε μία κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, είναι μονοκατευθυντική. Από την άλλη πλευρά, στο ημίσεως αμφίδρομης επικοινωνίας, τόσο ο αποστολέας όσο και ο δέκτης μπορούν να μεταδίδουν το σήμα, αλλά μόνο ένα κάθε φορά, ενώ, σε πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία, ο αποστολέας και ο δέκτης μπορούν να μεταδίδουν το σήμα ταυτόχρονα ταυτόχρονα.
  2. Σε απλή λειτουργία μετάδοσης, μόνο μία από τις δύο συσκευές του συνδέσμου μπορεί να μεταδώσει το σήμα και ο άλλος μπορεί να λάβει μόνο αλλά δεν μπορεί να στείλει πίσω το σήμα αντίστροφα. Σε κατάσταση μισής αμφίδρομης λειτουργίας, και οι δύο συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύνδεσμο μπορούν να μεταδώσουν το σήμα αλλά μόνο μία συσκευή μπορεί να μεταδώσει κάθε φορά. Σε λειτουργία πλήρους αμφίδρομης λειτουργίας, τόσο η συσκευή στο σύνδεσμο μπορεί να μεταδίδει ταυτόχρονα.
  3. Η απόδοση της πλήρους διπλής όψης είναι καλύτερη από το μισό αμφίδρομο και απλό, επειδή χρησιμοποιεί καλύτερα το εύρος ζώνης, σε σύγκριση με το μισό αμφίδρομο και το απλό.
  4. Αν πάρουμε το παράδειγμα του πληκτρολογίου και της οθόνης, παρατηρείται ότι το πληκτρολόγιο εισάγει την εντολή και την οθόνη που την εμφανίζει, την παρακολούθηση να μην απαντήσει ξανά στο πληκτρολόγιο, Ως εκ τούτου, είναι ένα παράδειγμα του τρόπου μετάδοσης simplex. Σε ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο, μόνο ένα άτομο μπορεί να επικοινωνεί σε μια στιγμή έτσι. αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα ημι-αμφίδρομου τρόπου μετάδοσης. Σε ένα τηλέφωνο, το πρόσωπο που βρίσκεται στην κάθε πλευρά του τηλεφώνου μπορεί να επικοινωνεί παράλληλα ταυτόχρονα. ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα ενός τρόπο πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης.

Συμπέρασμα:

Οι τρόποι πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης προσφέρουν την καλύτερη απόδοση και επίσης αυξάνουν τη διακίνηση του εύρους ζώνης.

Top