Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ προγράμματος και προγράμματος

Ένα σχέδιο μίας χρήσης είναι ένα που χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και στη συνέχεια ακυρώνεται. Είναι πλαισιωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή στόχου και απορρίπτεται, κατά την επίτευξη του στόχου. Οι προϋπολογισμοί, τα προγράμματα, τα προγράμματα και τα προγράμματα είναι μερικά από τα παραδείγματα των σχεδίων μίας χρήσης. Ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί ως εφάπαξ επιχείρηση, που έχει ορισμένους στόχους και πρέπει να εκπληρωθεί εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Ένα σχέδιο διαφέρει από ένα πρόγραμμα υπό την έννοια ότι το τελευταίο είναι μια δέσμη σχετικών έργων, η διαχείριση των οποίων γίνεται με συντονισμένο τρόπο, ώστε να επιτευχθούν τα οφέλη, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο όταν τα έργα διαχειρίζονται ομαδικά. Υπάρχουν πολλοί μαθητές που παρερμηνεύουν το έργο για το πρόγραμμα, οπότε εδώ, σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ προγράμματος και προγράμματος.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΕργοΠρόγραμμα
ΕννοιαΈνα έργο αναφέρεται στην προσωρινή δραστηριότητα, η οποία αναλαμβάνεται για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού προϊόντος ή υπηρεσίας, που έχει ορισμένους στόχους.Ένα πρόγραμμα συνεπάγεται ένα σύνολο έργων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, με διαδοχικό τρόπο για την επίτευξη των συνδυασμένων οφελών.
Επικεντρωνομαι σεΠεριεχόμενοΣυμφραζόμενα
Χρονικός ορίζονταςΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα
Ανησυχεί μεΕιδικά παραδοτέα, δηλαδή προϊόν ή υπηρεσίαΟφέλη που ελήφθησαν
Λειτουργικές μονάδεςΜονόκλινοΠολλαπλούς
ΚαθήκονταΤεχνικό χαρακτήραΣτρατηγική φύση
ΠαράγειΠαραγωγήΑποτέλεσμα
ΕπιτυχίαΗ επιτυχία μπορεί να μετρηθεί όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, την επικαιρότητα, την αποτελεσματικότητα του κόστους, τη συμμόρφωση και τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη.Η επιτυχία μετράται από το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα ικανοποιεί τις ανάγκες και τα οφέλη για τα οποία πραγματοποιήθηκε.

Ορισμός του Έργου

Ο όρος "έργο" μπορεί να οριστεί ως επιχείρηση μιας χρήσεως, για να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, έχοντας ένα συγκεκριμένο αρχικό και τελικό σημείο. Είναι μια οργανωτική μονάδα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην επίτευξη ενός στόχου, δηλαδή την ικανοποιητική ολοκλήρωση της ανάπτυξης του προϊόντος εγκαίρως, εντός του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης.

Ένα έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων ρουτίνας και αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων, με στόχο, ο οποίος έχει καθορισμένο στόχο και απαιτεί να ολοκληρωθεί με καθορισμένο χρόνο και πόρους. Τα έργα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος, δηλαδή μικρά, μεσαία, μεγάλα και πολύ μεγάλα. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνεται ένα τελικό προϊόν. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου είναι:

 • Έχει ένα σκοπό.
 • Είναι μοναδικό.
 • Είναι χρονικά δεσμευμένος.
 • Αναλαμβάνεται από μια ομάδα.
 • Έχει δυναμική φύση.

Ορισμός του προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να οριστεί ως ένα πλαίσιο σχεδίων εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων που είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και ευθυγραμμισμένα με την κατάλληλη σειρά για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Τα έργα ομαδοποιούνται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, όταν το προκύπτον όφελος από τη συλλογή ξεπερνά τα οφέλη από τη διαχείριση μεμονωμένων έργων. Αποτελείται από διάφορα έργα τα οποία αρχίζουν να επιτυγχάνουν οργανωτικούς στόχους.

Αναλαμβάνεται η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του οργανισμού, καθώς σχετίζεται με την αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών, τη διαχείριση αλλαγών κλπ. Η εφαρμογή των προγραμμάτων απαιτεί συντονισμένο καθορισμό πολιτικών, διαδικασιών και μεθόδων.

Βασικές διαφορές μεταξύ έργου και προγράμματος

Οι διαφορές μεταξύ σχεδίου και προγράμματος μπορούν να διατυπωθούν με σαφήνεια για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Η προσωρινή δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού προϊόντος ή υπηρεσίας, που έχει συγκεκριμένους στόχους, ονομάζεται έργο. Μια δέσμη έργων που συνδέονται μεταξύ τους, με σκοπό την επίτευξη των συνδυασμένων οφελών, ονομάζεται πρόγραμμα.
 2. Ενώ το έργο είναι συγκεκριμένο για το περιεχόμενο, το οποίο επικεντρώνεται στην επίτευξη του απαιτούμενου αποτελέσματος. Αντίστροφα, ένα πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο για το περιβάλλον, το οποίο συνδέει διαφορετικά έργα που σχετίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος του οργανισμού.
 3. Ένα έργο είναι ξεχωριστό και έχει καθορισμένη διάρκεια. Από την άλλη άκρη, ένα πρόγραμμα είναι αιώνιο και εκτελείται στην επιχείρηση για τη συνεχή απόκτηση των αποτελεσμάτων της οντότητας.
 4. Ένα έργο ασχολείται με συγκεκριμένα παραδοτέα, ενώ ένα πρόγραμμα αφορά τα οφέλη που αποκομίζονται από την εφαρμογή του.
 5. Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι ευρύτερο σε σχέση με το σχέδιο, το έργο λειτουργεί σε μία ενιαία λειτουργική μονάδα, ενώ το πρόγραμμα λειτουργεί σε διάφορες λειτουργικές μονάδες.
 6. Τα καθήκοντα του διαχειριστή του έργου για την ολοκλήρωση του έργου είναι τεχνικού χαρακτήρα. Αντίθετα, τα καθήκοντα που έχουν αναληφθεί με επιτυχία για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν στρατηγικό χαρακτήρα.
 7. Υπάρχει μια γενιά συγκεκριμένης παραγωγής που απαιτείται από το έργο. Αντίθετα, το πρόγραμμα παράγει τα γενικά αποτελέσματα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την επιβίωση του οργανισμού μακροπρόθεσμα.
 8. Μπορεί κανείς να μετρήσει την αποτελεσματικότητα του έργου αξιολογώντας την ποιότητα του προϊόντος, την επικαιρότητα, την αποδοτικότητα του κόστους, τη συμμόρφωση και τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. Αντίθετα, για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, πρέπει να ελέγξουμε αν ικανοποιεί τις ανάγκες και τα οφέλη για τα οποία εφαρμόστηκε.

συμπέρασμα

Το έργο αναλαμβάνεται για την επίτευξη της απαιτούμενης παραγωγής σε δεδομένη χρονική στιγμή, η οποία είναι επίσης οικονομικά αποδοτική. Από την άλλη πλευρά, τα προγράμματα υλοποιούνται από τον οργανισμό για να ωφεληθούν από τη συνέργεια. Ενώ το έργο έχει να κάνει με τα πράγματα σωστά, το πρόγραμμα έχει να κάνει με τα σωστά πράγματα.

Top