Συνιστάται, 2021

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά μεταξύ πωλήσεων και μάρκετινγκ

Ο διευθυντής πωλήσεων είναι ο σημαντικότερος δεσμός μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες και διαπραγματεύονται συμβάσεις, έτσι ώστε να αυξάνουν τα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη μάρκετινγκ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με άλλους εργαζόμενους, όπως ομάδα έρευνας αγοράς, προσωπικό διανομής, διαφημιστική ομάδα κ.ο.κ.

Τα στελέχη μάρκετινγκ επικεντρώνονται στη μεγιστοποίηση των κερδών, δημιουργώντας πωλήσεις και παρέχοντας αυτά τα προϊόντα σε πελάτες που ταιριάζουν με τις απαιτήσεις των πελατών. Η επιτυχία της εταιρείας εξαρτάται από τους υπαλλήλους της και κυρίως από τα στελέχη πωλήσεων και μάρκετινγκ, καθώς είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των πωλήσεων της εταιρείας και, ως εκ τούτου, προστίθενται στη συνολική αξία της επιχείρησης. Έτσι, ας καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ των στελεχών πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΕμπορικόςΕμπορία
ΕννοιαΤο τμήμα πωλήσεων διευκολύνει την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας. Εφαρμόζει επίσης τις νέες στρατηγικές για την αύξηση των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.Τα στελέχη μάρκετινγκ είναι τα άτομα που κατευθύνουν τις συνολικές δραστηριότητες μάρκετινγκ της εταιρείας, δηλαδή τη δημιουργία μιας αγοράς για το νέο προϊόν έως ότου πωληθεί στην αγορά.
ΚαθήκονταΈναρξη και επίδειξη νέου προϊόντος, διοργάνωση επισκέψεων, ανασκόπηση απόδοσης κ.λπ.Ανάπτυξη αγορών για το προϊόν, εισαγωγή και προώθηση ενός νέου προϊόντος, διαφήμιση μέσω διαφόρων μέσων κ.λπ.
ΠοιότητεςΔεξιότητες επικοινωνίας, εμπιστοσύνη, ωριμότητα, ευαισθητοποίηση, υπομονή, κλπ.Προσεγγιστικότητα, διαπροσωπικές δεξιότητες, Καινοτόμο, Ευαισθητοποίηση, Ομαδικό πνεύμα, κλπ.
ΡόλοςΕπίδειξη, έρευνα, ικανοποίηση πελατών, οργάνωση εκθέσεων πωλήσεων, διάδοση κλπ.Σχεδιασμός, διαφήμιση, έρευνα, σχέσεις με τους πελάτες, συντονισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ.
ΣυγκεντρώνωΝα αυξηθεί ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας.Να αυξηθεί η αξία της επωνυμίας της εταιρείας.

Ορισμός του Executive Sales

Τα στελέχη πωλήσεων είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις συνολικές δραστηριότητες πωλήσεων της εταιρείας. Το κύριο έργο του στελέχους πωλήσεων είναι να εισαγάγει και να επιδείξει το προϊόν στους πελάτες του και να διατηρήσει την ικανοποίηση του πελάτη. Το έργο τους δεν αφορά μόνο την αγορά και την πώληση. διαχειρίζονται ολόκληρη τη διαδικασία πωλήσεων.

Ορισμός του εκτελεστικού μάρκετινγκ

Τα στελέχη μάρκετινγκ είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Γνωρίζουν το προϊόν της εταιρείας στο οποίο ασχολείται και διατηρούν ένα σωστό κομμάτι των τμημάτων στα οποία στοχεύει η εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, ένα στελέχη μάρκετινγκ δημιουργεί την καλή θέληση της εταιρείας μεταξύ των πελατών και δημιουργεί στενό δεσμό με το προϊόν διεξάγοντας διάφορες δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Υπάρχουν τρία είδη μάρκετινγκ που γίνονται από το executive marketing, δηλαδή το θετικό μάρκετινγκ, το αρνητικό μάρκετινγκ και το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ .

Βασικές διαφορές μεταξύ πωλήσεων και μάρκετινγκ

 1. Τα στελέχη πωλήσεων σημαίνουν τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την απόδοση των πωλήσεων της εταιρείας ενώ τα στελέχη μάρκετινγκ είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εμπορία των αγαθών και την υπηρεσία της εταιρείας.
 2. Τα στελέχη πωλήσεων πρέπει να έχουν δεξιότητες επικοινωνίας, εμπιστοσύνη, ωριμότητα, υπομονή κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη μάρκετινγκ πρέπει να διαθέτουν προνοητικότητα, διαπροσωπικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, καινοτομία κλπ.
 3. Τα στελέχη πωλήσεων επικεντρώνονται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων του οργανισμού, ενώ τα στελέχη μάρκετινγκ επικεντρώνονται στην οικοδόμηση μιας αξίας μάρκας.
 4. Ο ρόλος του στελέχους πωλήσεων είναι να επιδεικνύει, να διεξάγει έρευνες, να διοργανώνει εκθέσεις πωλήσεων, να εισάγει το προϊόν σε υποψήφιους πελάτες κ.λπ. ενώ ο ρόλος του εκτελεστικού στελέχους μάρκετινγκ περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διαφήμιση, το συντονισμό, την οργάνωση εκδηλώσεων, τη χορηγία κ.λπ.
 5. Το κύριο καθήκον του στελέχους πωλήσεων είναι να θέσει στόχους και να βρει τα καλύτερα δυνατά μέσα για την επίτευξή τους, ενώ το πρωταρχικό καθήκον του υπεύθυνου μάρκετινγκ είναι να προωθήσει το προϊόν και να αξιοποιήσει σωστά τις ευκαιρίες της αγοράς.

Δραστηριότητες του Executive Sales

 • Την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης των πωλήσεων.
 • Πρόβλεψη του προϋπολογισμού πωλήσεων.
 • Συντονισμός με τους προμηθευτές και τους διανομείς.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και διαδηλώσεις.
 • Έλεγχος της ποσότητας και της ποιότητας των προϊόντων πριν από τις πωλήσεις.

Δραστηριότητες μάρκετινγκ εκτελεστικό

 • Διατήρηση συντονισμού μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως πελάτες, επενδυτές, ανταγωνιστές, προμηθευτές κλπ.
 • Ανασκόπηση των εκστρατειών μάρκετινγκ.
 • Διεξαγωγή της έρευνας αγοράς.
 • Οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.
 • Εξασφάλιση χορηγίας.
 • Προμήθεια διαφημιστικών μέσων.

συμπέρασμα

Η δραστηριότητα των πωλήσεων είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα . Αυτές οι δραστηριότητες πωλήσεων περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους προσωπικού πωλήσεων που εργάζονται στο γραφείο ή επισκέπτονται το γραφείο του πελάτη ή μπορούν να επιτηρούν τις απαιτήσεις του πελάτη για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών των πελατών. Είναι αυτοί που εκπροσωπούν την εταιρεία. Επομένως, αυτά τα στελέχη πωλήσεων πρέπει να έχουν επαρκή κίνητρα για την εκτίμηση, την προώθηση ή την παροχή κινήτρων, εάν επιτελούν αποτελεσματικά τη δουλειά τους.

Από την άλλη πλευρά, το μάρκετινγκ είναι μια δραστηριότητα με γνώμονα τα μέσα ενημέρωσης και πολλοί τρόποι εμπλέκονται στη σύνδεση με τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα στελέχη μάρκετινγκ εισάγουν την εταιρεία στο ευρύ κοινό. Χρησιμοποιούν διάφορες πηγές μέσων για να εισαγάγουν και να προωθούν το προϊόν και τις υπηρεσίες στους πελάτες, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, κοινωνικά μέσα, διαδίκτυο, σεμινάρια, συνέδρια κλπ. Ως εκ τούτου, τις συνθήκες της αγοράς και τις απαιτήσεις του πελάτη, προϋπόθεση για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

Top