Συνιστάται, 2024

Επιλογή Συντάκτη

Διαφορά ανάμεσα στο Nifty και το Sensex

Η χρηματιστηριακή αγορά είναι ένας τόπος όπου γίνεται η διαπραγμάτευση τίτλων που εκδίδονται από την κυβέρνηση, τις δημόσιες εταιρείες και τις μετοχικές εταιρείες. t είναι ένας κοινός τόπος τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές να ασχολούνται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, νόμισμα κλπ. Στην Ινδία, τα δύο πιο δημοφιλή χρηματιστήρια είναι η BSE (Χρηματιστήριο της Βομβάης) και η NSE. Το Nifty της NSE και το Sensex της ΣΕΒ είναι ο δείκτης ναυαρχίδων των δύο πιο δημοφιλών χρηματιστηρίων στην Ινδία.

Ένας δείκτης χρηματιστηριακής αγοράς, ο οποίος δείχνει το σύνολο της χρηματιστηριακής αγοράς. Οι διακυμάνσεις αυτών των δεικτών αντιπροσωπεύουν τις αποδόσεις που έχουν αποκτήσει οι επενδυτές στην αγορά. Το Nifty αποτελείται από 50 μετοχές του δείκτη, ενώ το Sensex έχει μετοχές 30 εταιρειών στο δείκτη του. Πάρτε μια ανάγνωση του άρθρου που παρουσιάζεται σε σας, για να πάρετε τις διαφορές μεταξύ Nifty και Sensex.

Συγκριτικό διάγραμμα

Βάση σύγκρισηςΦίνοςSensex
ΣημαίνειΤο Nifty σημαίνει National fifty.Το Sensex αντιπροσωπεύει τον ευαίσθητο ευρετήριο.
ΕννοιαΤο Nifty είναι ένας δείκτης των 50 πρώτων εταιρειών που διαπραγματεύονται στο Εθνικό Χρηματιστήριο (NSE).Το Sensex είναι ένας δείκτης των 30 κορυφαίων εταιρειών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Βομβάης (BSE).
Κάλυψη50 μετοχές30 μετοχές
ΕυρισκόμενοςΤο NSE (Nifty) βρίσκεται στο Νέο Δελχί.Η ΣΕΒ (Sensex) βρίσκεται στη Βομβάη.
Ιδρύθηκε στο19951986

Ορισμός του Nifty

Η Εθνική Fifty συντομεύτηκε καθώς το Nifty είναι ένα κριτήριο των 50 καλύτερων εταιρειών σε περισσότερους από 20 τομείς που ασχολούνται έντονα με το κοινό στο Εθνικό Χρηματιστήριο . Ξεκινάει από το NSE το 1995 και βρίσκεται στο Νέο Δελχί και ανήκει στην Indian Index Services and Products (IISL) - μια κοινοπραξία μεταξύ CRISIL (Credit Rating and Information Services of India Limited) και NSE.

Υπολογίζεται με βάση τη σταθμισμένη μέση κεφαλαιοποίηση των 50 εταιρειών βάσει της οποίας κατανέμονται τα βάρη σε κάθε εταιρεία. Το έτος βάσης είναι το 1995 για το οποίο η τιμή του δείκτη είναι 1000. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς σημαίνει τη συνολική αγοραία αξία της εταιρείας που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού των κυκλοφορούντων μετοχών με την τρέχουσα αγοραία τιμή ανά μετοχή.

Ορισμός του Sensex

Ο Ευαίσθητος Δείκτης συντομεύτηκε καθώς το Sensex είναι ένα κριτήριο των 30 κορυφαίων εταιρειών των 20 διαφορετικών τομέων που διαπραγματεύονται σε μεγάλο βαθμό από το κοινό στο Χρηματιστήριο της Βομβάης. Ξεκινά από τη ΣΕΒ το 1986, που βρίσκεται στη Βομβάη.

Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς ελεύθερου επιτοκίου, η οποία υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του σταθμισμένου μέσου όρου ορισμένων μετοχών που κατέχονται από την κυβέρνηση και τους φορείς προώθησης της εταιρείας με τη σταθμισμένη μέση τιμή. Το έτος βάσης είναι 1978-79 και η αξία του δείκτη είναι 100. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς ελεύθερου επιτοκίου αναφέρεται στην αναλογία των μετοχών που εκδίδει μια δημόσια εταιρεία και οι οποίες διαπραγματεύονται ενεργά στη χρηματιστηριακή αγορά.

Βασικές διαφορές μεταξύ του Nifty και του Sensex

  1. Τα εθνικά πενήντα θεωρούνται ως Nifty ενώ ο ευαίσθητος δείκτης θεωρείται Sensex.
  2. Το Nifty σχετίζεται με το NSE ενώ το Sensex σχετίζεται με τη ΣΕΒ.
  3. Το Nifty είναι ο δείκτης των κορυφαίων εταιρειών που διαπραγματεύονται σε μεγάλο βαθμό στο NSE, ενώ το Sensex είναι ο δείκτης των κορυφαίων εταιρειών που διαπραγματεύονται βαριά στη ΣΕΒ.
  4. Το Sensex είναι παλαιότερο από το Nifty.
  5. Το Nifty βρίσκεται στο Νέο Δελχί, ενώ το Sensex βρίσκεται στη Βομβάη.
  6. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του Nifty και του Sensex είναι ότι 50 εταιρείες είναι ευρετηριασμένες στο Nifty ενώ 30 εταιρείες είναι indexed σε Sensex.

Ομοιότητες

  • Υπολογίζεται βάσει της σταθμισμένης μέσης κεφαλαιοποίησης της αγοράς.
  • Καλύπτει μεγάλες εταιρείες σε διάφορους τομείς της ινδικής οικονομίας.
  • Και οι δύο είναι δείκτες
  • Σχετικά με ένα Χρηματιστήριο.

συμπέρασμα

Από την παραπάνω συζήτηση, η διαφορά μεταξύ των δύο είναι αρκετά ξεκάθαρη και οι δύο πηγαίνουν δίπλα-δίπλα, καθώς σχετίζονται με τα δημοφιλή χρηματιστήρια της χώρας. Η ΣΕΒ είναι το παλαιότερο χρηματιστήριο με περισσότερους από 4000 καταλόγους, ενώ το Sensex είναι ο δείκτης που καλύπτει 30 μετοχές που βασίζονται σε οικονομικά υγιείς εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Ομοίως, το Nifty αποτελεί επίσης δείκτη 50 πιο καθιερωμένων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο NSE.

Top